Informasjon om personlig tilpassede annonser og bruk av tredjeparter

ALLER MEDIA HAR GÅTT OVER TIL SAMTYKKE SOM BEHANDLINGSGRUNNLAG FOR PERSONLIG TILPASSEDE ANNONSER

Aller Media har nå gått over til samtykke som behandlingsgrunnlag for å levere personlig tilpassede annonser, bakgrunnen endringen er gjort for å tilpasse oss europeisk bransjestandard på dette området. Endringen innebærer at vi fremover kun vil levere personlig tilpassede annonser til de av våre brukere som aktivt har samtykket til dette gjennom vår samtykkeløsning/CMP (Consent Management Platform).

Merk at enkelte annonseformål fremdeles baserer seg på berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.


DATADELING OG BEGRENSNING AV TREDJEPARTER

I tilknytning til levering av annonser tillater Aller Media kun annonseleverandører som følger våre retningslinjer. Vi tillater ikke datadeling i strid med våre retningslinjer. Vi tillater ikke at våre annonseleverandører sporer våre brukere på tvers av ulike nettsider for å opprette eller bygge profiler. Vi begrenser antallet annonseleverandører vi deler data med i henhold til disse retningslinjene og det gjennomføres kontroll av at retningslinjene overholdes. Dette er også i tråd med Mediebedriftenes Landsforening sine retningslinjer.

Oversikt over de til enhver tid godkjente annonseleverandørene kan man se ved å åpne vår samtykkeløsning (CMP). Denne er tilgjengelig nederst på hver nettside, som inneholder annonser, på lenken «Dine annonsevalg». Her finner du også mer informasjon om de spesifikke formålene.


Vi gjør oppmerksom på at manglende muligheter til å benytte enkelte annonseleverandører og manglende etterlevelse av våre retningslinjer knyttet til annonseleverandører ikke gir grunnlag for kompensasjon.