GDPR-begrensninger av 3.parter

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) ble en del av norsk lov i 2018. Det betyr at vi fikk nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir oss som publisist et ansvar for å følge opp de nye lovene. Leser mer om GDPR på Datatilsynet sine sider.

ALLER MEDIA BASERER SEG PÅ LEGITIM INTERESSE

Under GDPR baserer vi oss på legitim interesse (opt out) som rettslig grunnlag for databehandling. Vårt formål om å anvende data i forbindelse med målretting av annonser er en avveiing mellom våre sluttbrukeres rett til personvern og det å finansiere fri og uavhengig journalistikk. For å kunne benytte oss av legitim interesse-alternativet fokuserer vi på god kontroll over data, god transparens og effektive kontrollmuligheter for våre sluttbrukere.

BEGRENSNING AV TREDJEPARTSAKTØRER

Vårt fokus er på god transparens og kontrollmuligheter ut mot sluttbrukerne våre. For å gi sluttbrukerne slik kontroll, må vi ha kontroll over hvilke tredjeparter som har tilgang til data, og for hvilke formål de kan benytte data.

Derfor begrenser vi antallet tredjepartsaktører som fremover kan benyttes i forbindelse med digitale kjøp hos oss.

GODKJENTE TREDJEPARTER FOR ANNONSEKJØP, AD SERVING, VERIFISERING & CREATIVE MANAGEMENT

Denne listen gjelder for både direkte og programmatiske kjøp. Dersom man benytter andre aktører enn de som fremgår på listen i et digitalt kjøp, vil kjøpet ikke kunne gjennomføres.

Tredjeparts SSP-annonseplattformer som er på inkluderingslisten til Aller Media
Google (Doubleclick), Adform, Xandr (AppNexus), Improve Digital, Magnite (Rubicon), OMG Zero (via Adform), Matterkind (via Adform), C-alt (via Adnuntius), Kobler (Essens)

Tredjeparts DSP-annonseplattformer som er på inkluderingslisten til Aller Media
Google DV360, Adform, Xandr (AppNexus), BidTheatre, Delta Project, RTB House, The Trade Desk, Widespace (Azerion), Emerse

Vi gjør oppmerksom på at GDPR og manglende etterlevelse av våre nye retningslinjer knyttet til tredjeparter gir ikke grunnlag for kompensasjon.