Personvern i Kundekontaktbase for annonse

Vi i Aller Media kan ha registrert deg i vårt kunekontaktbase (CRM- system) fordi du er en viktig samarbeidspartner for oss og at vi ønsker å holde kontakt med deg.

Vi har lagret din informasjon fordi du er ansatt i en bedrift som kjøper eller som vi anser som potensielt vil kjøpe annonser i en av våre merkevarer. Våre merkevarer er Dagbladet, Dagbladet Magasinet, dagbladet.no, dinside.no, KK, kk.no, Se og Hør, Se og Hør Extra, Børsen, seoghør.no, lommelegen.no, sol.no, vi.no, elbil24.no, kode24.no, Allers, Vakre Hjem & Interiør, PåTV og Social Club.

Informasjonen vi har lagret om deg er navn, epost, tittel og eventuelt telefonnummer.

Vi lagrer også informasjon om hvilke B2B Eventer vi ønsker å invitere deg til. Aller Media er behandlingsansvarlig for de dataene vi har lagret om deg.

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

  • Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
  • Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
  • Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet.
  • Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine anonymiseres dersom vi ikke lenger har behov for dem.
  • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.
  • Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine.
  • Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din kontakt i Aller Media eller ved å kontakte oss på [email protected]

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg og firmaet du arbeider for.

Opplysninger om deg vil lagres i vår database så lenge du arbeider for en bedrift som Aller Media har interesse av å kontakte.

For ytterligere informasjon om Personvern i Aller Media ta kontakt med oss:

E- post: [email protected]

Postadresse:

Aller Media AS

V/Personvern

Postboks 1169, sentrum

0107 Oslo