Forskjeller i kampanjestatistikk

Våre annonsører og partnere kan oppleve forskjeller i statistikken på annonsevisninger. Ved avvik på mer enn 10 % ønsker vi å sjekke om det har vært noe teknisk feil. Da ber vi gjerne først be om en detaljert rapport fra byrå på dagsnivå, slik at vi kan se om det er noen dager eller devices som utpeker seg. I tillegg så sjekker vi gjerne annonsekoder vi har mottatt, samt dialog og endringer underveis i kampanjeperioden. Likevel så kan våre annonsører og partnere oppleve forskjeller i statistikken på annonsevisninger, klikk, klikkrate og unike brukere. Grunnen er at ulike 3. part leverandører og leverandører av annonsestyringssystem, baserer sine statistikker på forskjellig teknisk grunnlag. For Dagbladet er det statistikk fra Google Ads Manager (GAM) som gjelder. Forskjeller på over 10% som ikke kan forklares i endring av materiell ser vi ikke ofte, og er det over 10% forskjell vil vi altså etterforske dette nærmere.


Mulige årsaker til avvik:
• Ulikheter i metodikk for telling. Annonsestyringssystemet (GAM) teller i det en kampanje får tildelt en visning, mens tredjepartssystemer teller i det kallet går til deres servere. Noen systemer teller i det kallet gjøres, mens andre teller idet annonse er ferdig lastet inn. Her vil det alltid være en forsinkelse. Noen forespørsler vil, av enkelte systemer, klassifiseres som robot basert på user agent eller IP, og disse vil bli trukket fra statistikken i tredjepartssystemet.

• Teknisk responstid. Den første forespørselen gjøres vanligvis til tredjeparts server, og bare da telles det ut i fra en 1x1 pixels teller. Ofte tar det så 0,2-0,8 sekunder før annonse hentes, avhengig av brukerens tilkobling og båndbredde til både Dagbladet og tredjepartssystemet. Under denne forsinkelsen kan det bli avbrudd, enten på grunn av brukerens aktive handlinger (som lukket nettleser, avbrutt sidelastning ved å gå videre eller ved å klikke "back"/"forward", osv.) eller tapt internettforbindelse.

• Unormalt treg sidelasting. Dårlig eller avbrutt nettilgang, eller problemer med tilkobling til elementer på siden (elementer fra eksterne kilder, f.eks. bilder, scripts, osv.), kan føre til avbrudd og avvik.

• Brukeradferd. En bruker kan navigere videre før alt innholdet på siden er ferdig lastet. En bruker kan også lukke nettleserfane eller vindu før alt innholdet er ferdig lastet.

• Ad blockers. Ulike ad blockers kan blokkere ulike annonseservere. Dette kan bety at Dagbladets annonsestyringssystem ikke blokkeres, mens tredjeparts annonsestyringssystem blokkeres. Tredjepartssystemet vil da i disse tilfellene ikke telle visning, mens Dagbladet annonsestyringssystem gjør det.

• Kampanje med lavt visningsmål. Et lite numerisk avvik kan føre til høy prosentuelt avvik hvis det er lavt totalt antall visninger. For eksempel, hvis du har en kampanje som leverer 100 visninger per dag, vil en enkelt dags avvik på 30 visninger føre til et avvik på 30 % den aktuelle dagen. Man må da se på kampanjen som helhet.