NADA

Alt annonsemateriellet skal leveres på NADA.
Det eneste som kreves for å bruke NADAexpress, er tilgang til internett. Annonsene må være komplette PDF-filer før man logger seg på og overfører annonsene til Aller Media.

På www.nada.no finner du all informasjon du trenger om tjenesten.

NADAexpress-innloggingsside

NADAexpress er en nettbasert tjeneste for sending av annonsemateriell til norske aviser og magasiner. Registrerte brukere har flere muligheter og mer effektiv bruk. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker å være registrert, kan du likevel benytte en begrenset del av NADAexpress.

NB! MAIL benyttes kun når dette er avklart med mottaker i forkant.
Sendes til: Annonsemottak@aller.no
Annonsemateriell må ikke sendes til enkeltpersoner.

I de tilfeller hvor annonsemateriell ikke blir levert i henhold til siste materiellfrist, vil kunden bli fakturert. Beløpet vil avhenge av hvor langt Aller Trykk er kommet i produksjonen av bladet. Dette kan dreie seg om opp til kr. 10.000,- for 1 døgns forsinkelse. Forsinkelser utover dette vil medføre vesentlige merkostnader.

ARKIVERING AV ANNONSEMATERIELL

Annonsemateriell arkiveres i maksimum 6 måneder etter salgsdato og vil bli slettet automatisk etter dette tidspunkt om ikke annet er spesifisert.

FILFORMATER

Ved levering av digitalt annonsemateriell til Aller Media må PDF-formatet (.pdf) benyttes. PDF-en skal lagres i versjon 1.6 eller nyere. Transparente elementer må slås sammen.
Høyoppløselige bilder og fonter og skal være innbakt i filen.

KVALITETSKRAV

PDF, versjon 1.6.
Alle digitale annonser skal være komplette, med innbakte fonter og høyoppløste illustrasjoner og bilder.
Alle fargeillustrasjoner og bilder skal helst være i RGB.
Minimumsoppløsning på bilder: 254 dpi.

SVARTGENERERING

TAC = Total Area Coverage (total fargemengde. Vi tillater 300% på bestrøket papir og 270% på ubestrøket papir).

GRAFIKK

Inngår grafikkfiler i annonsene er det viktig å påse at eventuelt tekst er konvertert til vektorgrafikk.

SIDEFORMATER

Annonsene skal lages i utfallende format. Utfallende formater er inkl. 5 mm beskjæring.. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side.
Opplysninger om formater – se bladets annonsewebside.
Om annonsens format ikke stemmer med de oppgitte målene vil vi kunne endre størrelsen på annonsen uproporsjonalt + /- 5 prosent (høyde /bredde).

Engelsk versjon