Materiellfrist, endringsfrister og avbestillingsfrister

Reservasjonsbetingelser

 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering i samme måned, eller krysser månedslutt må bekreftes innen 48 timer ellers opphører reservasjonen.
 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering en eller flere måneder fram i tid må bekreftes innen 7. dager.
 • For alle reservasjoner gjelder "24 timers" regelen: ønsker andre kunder plassen som er reservert må du bestemme deg innen 24 timer.


Betingelser for avbestilling og endringer

 • Rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig og senest 10 virkedager før kampanjestart.
 • Ved avbestilling eller endring senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt.
 • For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe.
 • Aller Media har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
 • Aller Media er ikke ansvarlig for oppbevaring av materiell utover 2 mnd. etter kampanjeslutt.
 • Aller Medias erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtales kontraktssum. Alternativt kan kontraktssummen tilbakeføres kunden.
 • Innholdet av denne avtalen skal av partene behandles konfidensielt. Forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtaleforholdet.
 • Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Oslo byrett som rett verneting.


Materiellfrister og levering

 • Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang.
 • Spesialkonsepter som ekspanderende annonser og lignende må leveres 7 virkedager før innrykk.

Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan.

Materiell sendes til: [email protected]

Husk å legge ved kundenavn og evt. kampanjenavn, og gjerne også når og hvor materiellet skal på. Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. Filnavnene må inneholde formatet for filen i filnavnet, og filnavnene kan ikke inneholde store bokstaver, mellomrom eller bokstavene æ, ø og å.

Ved spørsmål vedrørende materiell, kontakt din kontaktperson eller vår traffic-avdeling på [email protected]

Følgende regler gjelder for avbestilling og reservasjon:

Ved avbestilling eller endring av kampanje senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt. For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsefrist på 1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe.

Reservasjon av faste formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 10 dager før kampanjestart, slettes automatisk.

Reservasjon av visningsbaserte formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 3 uker (21 dager) før kampanjestart, slettes automatisk

Materiellfrist, ordinære annonser (jpg/gif/flash): to arbeidsdager (48 timer) før innrykk.

Materiellfrist, kompliserte annonser: Etter avtale, inntil fem arbeidsdager.

Alt materiell sendes: [email protected]