Caser

Publisert: 10.12.2020

Solid merkevarebygging med web-tv

Ice er videre til finalen i Aller Best 2020-Q2. Det sørget Allers videokanaler for.

Ice 1170x610

For å skille seg ut i en bransje der konkurransen er tøff og interessen lav, tydde Aller til en web-tv-kampanje med høyt trykk da Ice ville kapre flere mobilkunder.

- Telekom er en bransje med mye lik kommunikasjon og like produkter. Konkurransen er generelt hard, og i tillegg er mobilabonnement et lavinteresseprodukt. Det gjør at det kan være utfordrende å «stå ut» i mengden, sier Aleksander Hamm som er strategisk konsernkundeansvarlig i Aller Media.

Todelt mål i påskekampanje

For å nå ut til kundene – både de eksisterende, men også de som ennå ikke er Ice-kunder – valgte Aller Media å gå for en påskekampanje på webtv. Fire filmer - som hver promoterte én særlig mobiltelefon på «påskesalg».

- Hovedmålet med kampanjen var å selge mobilabonnement og virkemidlet var et gunstig tilbud på noen av de mest populære mobiltelefonene. Det kreves et høyt reklametrykk og enkle budskap for å nå gjennom med lavinteresseprodukter som mobilabonnementer, og da var web-tv et naturlig valg. Det er en kanal med høy oppmerksomhet, og målgruppen til web-tv passer godt med de brukerne Ice ønsket å tiltrekke seg.

Effektiv kampanjemåling

Resultatene av de fire påskefilmene var tydelig: Både kunnskapen om og totalinntrykket av Ice fikk et betydelig løft.

- Resultatene var knallgode?

- Ja, på kampanjemålingen vi gjorde med Aller Innsikt, ser vi at kampanjen leverte svært gode resultater. Vi ser betydelige løft på viktige parametere som kunnskap, totalinntrykk – og ikke minst kjøpsintensjon. Blant de som er i markedet for å kjøpe ny mobil, sier langt flere at de nå vil vurdere Ice etter å ha blitt eksponerte for kampanjen.

- Det betyr vel at kampanjen traff der den skulle?

- Det å bruke web-tv var en naturlig del av mediemiksen da Ice skulle kjøre kampanjen i Allers kanaler. Og resultatene sier noe om at vi klarte å treffe riktig målgruppe ved å bruke nettopp det formatet.

Tallene fra Aller Innsikt viser også at i tillegg til å ha klart å påvirke de som er i markedet for å kjøpe ny mobil, var det etter kampanjen langt flere som hadde kjennskap til Ice og derfor var i stand til å vurdere merket.

- Aller Innsikt er opptatt av å måle effekter på kampanjer i de største bransjene. At langt flere satt igjen med et positivt inntrykk av Ice etter kampanjen, viser oss at online video hos Aller kan bygge merkevare på en god og effektiv måte.