Caser

Publisert: 14.05.2012

Suksess med timesalg

Årets omdømmevinner satser på salgsutløsende annonsering.

undefined
undefined
alt
Markedssjef i Stormberg, Line Skaane.

Da Stormberg startet opp i 1998 var konkurrentene mange og midlene begrenset. Derfor ble de nødt til å tenke alternativt i forhold til markedsføring. Det har i ettertid vist seg å være lønnsomt.

Den vanlige nordmann
I oppstarten annonserte Stormberg på store flater for å bygge merkevare og verdier. Det gjorde de blant annet ved å bruke vanlige menn og kvinner som modeller, noe de fikk mye oppmerksomhet for.

– Vi har siden starten plukket modellene våre fra sosiale medier, venner og bekjente. Vi har portrettert den vanlige nordmann, og det har vi hele veien har fått positiv respons på, forteller markedssjef i Stormberg, Line Skaane.

Mer innhold ga høy kjennskap
Den senere tiden har Stormberg hatt mer fokus på salgsbasert annonsering.

– Vi brukte mange år på å bygge opp kjennskapen til Stormberg, men oppdaget at mange til tross for dette ikke visste hva Stormberg var. Derfor begynte vi å gi mer innhold til annonsene våre, og dette fungerte godt. Siden 2010 har vi hatt en kjennskap på 88%. Derfor har vi i det siste prioritert salgsutløsende annonser som timesalg, sier Skaane.

Positiv impulshandel
– Hvorfor tror du dette har fungert så bra?

– Jeg tror det kommer av kombinasjonen av et konkret tilbud og at tilbudet er tidsbegrenset. Kundene har kun én time på seg til å handle det aktuelle produktet, og det er dermed ikke tid for å tenke over saken. Så denne type annonse er nok enda mer salgstriggende enn en vanlig salgsannonse. Forhåpentligvis er en av grunnene også at vi har virkelig gode tilbud, sier markedssjefen.

I tråd med merkevaren
– Har dere vært redd for at slike litt mer ropende annonser ikke står i stil til den merkevaren dere har bygget opp over tid?

– Nei, tvert imot. Denne typen annonser viser sports- og turtøy til en rimelig pris, og det er det Stormberg skal være: Mye for pengene. Vi ønsker å vise produktspekteret, og vi ønsker at folk skal ha muligheten til å kjøpe det der og da, sier Line Skaane.

Årets omdømme
Stormberg stakk denne uken også av med den gjeve tittelen Årets omdømme.
I undersøkelsen RepTrack 2012, som måler omdømmet til Norges 50 mest synlige bedrifter, fikk de karakteren «fremragende omdømme».

– Det er veldig moro, og vi er utrolig stolte, avslutter Skaane.

alt

Eksempel på en av Stormbergs annonser fra Dagbladet.no.