Nyheter

Publisert: 10.01.2022

Fire nye kloke hoder er godt i gang på Hasle

Salgsteamene styrkes med enda mer kraft og kompetanse

Ø. fv. Sindre Hellkås, Anniken Elvik, Siri Kristine Tønder Holen og Christian Berg er alle godt i gang med sine nye jobber i Aller Media.
Ø. fv. Sindre Hellkås, Anniken Elvik, Siri Kristine Tønder Holen og Christian Berg er alle godt i gang med sine nye jobber i Aller Media.

Aller har fått tilskudd på fire nye kloke hoder, hvor de alle er i gang og godt rustet med mange års erfaring innenfor salg og media. De skal bistå våre kunder med helhetlige løsninger basert på strategi, gjennomføring og resultater. De er en totalleverandør for våre kunder, hvor de skal levere annonseløsninger med godt innhold og kreative konsepter, og løfte den kommersielle avdelingen ytterligere sammen med resten av laget.

De fire kloke hodene er:

Anniken Elvik, Key account manager

Etter en pangstart i mediebransjen, har hun nå over 20 års erfaring innenfor både media og salg. Nå skal hun tre inn i sin nye rolle som Key account manager.

-Siden jeg har erfaring fra tradisjonelle massemedier som TV, radio og utendørs, så ønsker jeg å bruke den kompetansen for styrke vår forståelse av de ulike mediekanalene og hvilken jobb de gjør for annonsørene og i en mediemix.

-Jeg liker å jobbe i en utfordrerposisjon hvor man rett og slett må være på hugget, men hvor man også evner å være mer tilpasningsdyktig og i enda større grad ha kunden i fokus enn hva markedsleder har. Dette innebærer ofte at man må jobbe mer kreativt og være flinkere til å finne muligheter der andre ser problemer.

Siri Kristine Tønder Holen, Strategisk konsernkundeansvarlig

Holen tar med seg verdifull erfaring fra mediebransjen inn i rollen som Strategisk kundeansvarlig i Aller Media. Hun har tidligere vært innom andre storspillere, blant annet CAPA og VG, og har jobbet med flere av Norges største annonsører både direkte og via mediebyråer.

-Min brede og lange erfaring i bransjen kommer godt til nytte i denne jobben. Jeg tror det er fint å ha jobbet med flere medier som har gitt meg ulike perspektiver på hva kundene trenger og hva jeg kan bidra med.

Kreativitet, kompetanse og strategi er noe Holen verdsetter når hun jobber med kunder. Nå gleder hun seg til å jobbe med en spennende portefølje, samt å skape gode resultater sammen med Aller og kundene sine.

Christian Berg, Strategisk konsernkundeansvarlig

Enda en Strategisk kundeansvarlig på laget er Christian Berg, som jobber primært med FMCG og dagligvare.

-Dette er en del av bransjen hvor jeg trives godt. Det er stor konkurranse og man må være på hele tiden for å henge med i utviklingen.

Christian tar med seg erfaring fra både mediehuset Schibsted og fra reklamebyrå, hvor han de siste 7 årene jobbet som rådgiver i Very Agency. I sistnevnte var han med å bygge opp den norske avdelingen og hadde oppgaver som inkluderte å hente inn nye kunder, ivareta og utvikle egen portefølje samt lede operative prosesser.

-Aller Media er et mediehus i rask utvikling og jeg er omringet av svært gode kollegaer og overordnede. I tillegg til å være et dynamisk mediehus er Aller Media også et mediehus med svært gode produkter.

Sindre Hellkås, Strategisk konsernkundeansvarlig

Hellkås inntar stillingen som Strategisk kundeansvarlig med hovedfokus på bil, teknologi og filmbransjen. Med en sterk personlig interesse for både bil og film, er dette er rolle han passer godt i.

-Jeg liker å utfordre kunder til å gjøre nye ting, gjerne kreativt, men med en analytisk forankring.

Han kommer fra Clear Channel hvor han jobbet med salg av utendørsreklame de siste fire årene, men er nå klar for å styrke teamet på Aller Media.

Vi ønsker våre nye tilskudd lykke til, og er ikke i tvil om at de blir viktige ledd i Aller Medias utvikling.