Nyheter

Publisert: 08.02.2022

Redaktørstyrt innhold er et konkurransefortrinn

Sammen med de andre norske og nordiske aktørene har vi startet gjenerobringen av reklamemillionene.

Chris Tallerås Steen, kommersiell direktør i Aller Media: - Redaktørstyrte medier kan se tilbake på et godt 2021 både hva forbrukertall og reklameomsetning angår, og gjennom økt bruk og solide mediedata er vi i gang med å hente tilbake reklamemillioner fra de globale selskapene.
Chris Tallerås Steen, kommersiell direktør i Aller Media: - Redaktørstyrte medier kan se tilbake på et godt 2021 både hva forbrukertall og reklameomsetning angår, og gjennom økt bruk og solide mediedata er vi i gang med å hente tilbake reklamemillioner fra de globale selskapene.

Gjennom de siste årene er det blitt utkjempet mange kamper mellom norske medier og multinasjonale konkurrenter om annonsørenes budsjett-millioner. Norske medier har lidd mange nederlag mot store og tunge internasjonale giganter. Nå er vinden i ferd med å snu – og redaktørstyrte norske medier er igjen på offensiven.

Vi som representerte medier som ble redigert i henhold til redaktørplakaten, har vel tidligere blitt sett på som litt bakstreversk. Vi ble overkjørt av multinasjonale kjemper som Google og Facebook, amerikanske og multinasjonale selskaper som, etter sigende, representerte fremtiden. Samtidig som de prøvde å fremstille tradisjonelle medier som «gammeldagse» og konservative.

Det er ingen tvil om at vi redaktørstyrte, med lange, norske tradisjoner har hatt en felles fiende i mange år. Ifølge siste statusrapport fra Medietilsynet stakk globale aktører som Google og Facebook av med 7,1 milliarder kroner av de norske reklame-milliardene som da landet på snaue 20 milliarder i 2020.

Men vi, i de redaktørstyrte medieselskapene, har vært tro mot vår filosofi – og nå kommer resultatene. Vi har – nær sagt selvfølgelig – beholdt integriteten og redigeringen i henhold til redaktørplakaten, og skilt klart og tydelig mellom reklame i mange varianter og redaksjonelt innhold.

Utvikling av digitale reklameløsninger

På grunn av gode redaksjonelle produkter, har vi i Aller Media aldri mistet troen på reklame som inntektstørm. Derfor har vi styrket hele det interne annonseapparatet og spesielt de digitale delene av dette.

Digitale reklameløsninger har utviklet seg i alle varianter i de senere årene, både innen display, TV/video, søk, influencer marketing og mye mer. Mulighetene er mange, og vi har valgt å ta i bruk av et flertall av dem. Det har skapt vekst – og fornøyde kunder. Det er derfor ikke uten grunn at vi i løpet av de siste par månedene, har fått 11 nye hoder inn i kommersiell avdeling.

Disse nye hodene utfordrer oss. De kommer fra utsiden, har litt andre referanserammer og kilder, tenker litt annerledes enn oss – og det har vi godt av. Det gjør oss kanskje litt svett til tider, men å bli satt utenfor komfortsonen har vi alle godt av. Det gjelder også meg.

Reklameproduktene er flere, trafikken på våre redaktørstyrte nettsteder er større, nisjene leverer større antall unike brukere enn før og vi vet langt mer om brukerne og brukssituasjonen enn før, ikke minst via bruken av aID. Sagt på en annen måte: Kvantiteten vår er blitt større i løpet av pandemien – og kvaliteten på våre data er tilsvarende styrket. Ja, nå har vi 2,5 millioner unike brukere på et ukentlig nivå.

To trender som er i ferd med å snu

Det er ikke bare vi i Aller Media som opplever positiv utvikling. Flere av de andre norske og redaktørstyrte melder om oppgang og det er gledelig.

Det har vært flere klare trender i de senere årene i reklamemarkedet, men noen av trendene ser ut til å bli endret. Trenden med at digital annonsering øker, vil fortsette. Det tyder alle tegn på.

Men det har også vært en trend på at de multinasjonale gigantene tar stadig større del av annonsekaka og at de redaktørstyrte mediene taper terreng.

Dette er to trender som nå er i ferd med å snu. Redaktørstyrte medier kan se tilbake på et godt 2021 både hva forbrukertall og reklameomsetning angår, og gjennom økt bruk og solide mediedata er vi i gang med å hente tilbake reklamemillioner fra de globale selskapene.

Sammen med de andre norske og nordiske aktørene har vi startet gjenerobringen av reklamemillionene. 2021 ga oss selvtilliten.

Nå henter vi reklamepengene tilbake!

Redaksjonelt innhold er dessuten viktig for samfunnsmaskineriet og troverdigheten til redaksjonelle produkter er i seg selv en faktisk kommersiell verdi. Slik er redaksjonelt innhold blitt et konkurransefortrinn i kampen om annonsekronene.

Chris Tallerås Steen, Kommersiell direktør