Dagbladet Avis

  • 2/1 side (page)

    436 x 301 mm

  • 1/1 side (page)

    223 x 301 mm

Bladets format (netto): Bredde 213 x høyde 291 mm. Utfallende/bruttoformater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Det vil si at du må lage annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side i ukebladet eller magasinet. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innenfor dette målet på alle skjærekanter.

Bleed off/gross formats are inclusive of 5 mm cutoff. Advertisements must be placed in bleed off format. You must place the advertisement with net markers + cutoff 5 mm on all 4 pages so that the advertisement can be placed conditionally on the right or left side in the magazine. Keep text and other important details 12 mm within this dimension on all cutting edges.

Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og/ eller uten klar avsenderidentitet, skal merkes med ordet Annonse. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side. Annonsene blir merket hos oss. Men om dere ønsker å lever den ferdig merket, så må den leveres som en åpen pdf der merkingen kan flyttes avhengig av om den plasseres på høyre eller venstre side.