KK

 • 2/1 side (page)

  436 x 301 mm

 • 1/1 side (page)

  223 x 301 mm

 • 1/2 side bredde (page width)

  223 x 156 mm

 • 1/2 side høyde (page height)

  117 x 301 mm

 • 1/3 side bredde (page width)

  223 x 107 mm

 • 1/3 side høyde (page height)

  81 x 301 mm

 • 1/4 side bredde/ firkant (page width/ square)

  117 x 156 mm

 • 1/4 side høyde/ spalte (page height/gap)

  63 x 301 mm

Bladets format (netto): Bredde 213 x høyde 291 mm. Utfallende/bruttoformater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Det vil si at du må lage annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side i ukebladet eller magasinet. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innenfor dette målet på alle skjærekanter.