KK

 • Format

  Utfallende / brutto

 • 2/1 side

  436 x 301

 • 1/1 side

  223 x 301

 • 1/2 s. bredde

  223 x 156

 • 1/2 s. høyde

  117 x 301

 • 1/3 s. bredde

  223 x 107

 • 1/3 s. høyde

  81 x 301

 • 1/4 s. bredde/ firkant

  117 x 156

 • 1/4 s. høyde/spalte

  63 x 301

Bladets format (netto ferdig beskåret) : bredde 213 x høyde 291

*Utfallende/ brutto formater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innen for dette målet på alle skjærekanter.

Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og advertorials, skal merkes med ordet Annonse. Alle annonser skal i tillegg ha en klar avsenderidentitet/logo. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved mørk eller urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side.