Levering av annonsemateriell

Digitale kampanjer

Digitale kampanjer til alle merkevarene i Aller Media sendes til: [email protected]

Materiellfrist: 3 arbeidsdager før kampanje start, spesialkonsepter 7 arbeidsdager før kampanjestart

Print kampanjer

Printkampanjer til alle merkevarene i Aller Media kan leveres via NADA

Avbestillingsfrister:

KK: 6 uker før innrykk

Allers: 6 uker

Se og Hør: 4 uker

Magasinet: 2 uker

Dagbladet: dagen før utgivelsesdato, kl 11:00

Dagbladet

Dagbladet avis: kl 12 arbeidsdagen før innrykk

Dagbladet Magasinet: onsdag kl 12 -10 dager før innrykk

Levers via NADA eller sendes til: [email protected]

KK

Utgivelse og frister

Teknisk