Aller TV

Aller Media skal lage det største web-TV varelageret i Norge!

TV header 1

Effekt og resultater med levende bilder.

Aller TV har aldri tilbudt annonsørene et mer attraktivt web-tv varelager enn vi gjør nå. Vi gir våre annonsører kampanjer med bred dekning og høy oppmerksomhet.

Kjernen i vårt innhold er hendelsesnyheter, sport og underholdning. Vi tilbyr premium videoformater på tvers av alle Aller Media sine nettsteder. I kraft av å være redaktørstyrte medier gir det våre kunder et trygt og godt annonsemiljø.

Med et høyt varelager i stadig vekst, premium formater og trygt annonsemiljø ligger alt til rette for gode og effektive kampanjer for våre kunder.

Sponsorat hos Aller TV inkluderer sponsplakat, logospinn, produktplassering, display rundt player, redaksjonelle spalter og skreddersydde løsninger for deg.

Hvorfor sponsorat?

  • Økt kjennskap til merkevare eller produkt, f.eks. gjennom tilstedeværelse over tid.
  • Skaper top-of-mind ved mental til tilgjengelighet og kjennskap til merkevare eller produkt.
  • Skaper assosiasjoner til merkevaren eller produktet gjennom programprofil.
  • Skiller seg fra konkurrentene, da du er alene i din kategori i dette universet.
  • Oppmerksomhet gjennom tilstedeværelse med kreative løsninger
  • Du er i en trygg redaksjonell kontekst i programunivers

Pre-roll er en videoannonse som spilles av før redaksjonelt innhold. Kombinasjonen av lyd og bilde gjør at formatet har høy oppmerksomhet og egner seg godt til blant annet merkevarebyggende kampanjer.

Alle pre-roll linkes til landingsside (gjerne trackingurl fra tredjepartssystem), hvis ønskelig. Det er også mulig å legge inn 1x1 pixel countere fra tredjepartssystem sammen med filmene, hvis dere selv også ønsker å telle visninger.

Sponsorat

Sponsorat bygger kjennskap

Sponsorat er perfekt til å skape oppmerksomhet, skape positive assosiasjoner og skille seg ut mot konkurrenter!