Dagbladet

75034520
Dagbladet logo cmyk 01

Hver dag skal Dagbladet være først og best på breaking news, ha eksklusive egensaker og de største snakkisene.

Digitalt

Dagbladet.no er i sterk vekst, og er ett av Norges ledende nyhetsnettsteder med 1,2 millioner lesere hver dag.

Hele døgnet blir du oppdatert innen nyheter, sport og underholdning – og det er disse tre stoffområdene som er desidert viktigst for våre brukere. Dagbladets brukere skal føle seg oppdatert, opplyst og underholdt.

Breaking news innenfor alle områder er Dagbladets viktigste stoffområde. Dagbladet er også sterke på forbrukerjournalistikk, kulturjournalistikk og vi har en omfattende meningsjournalistikk.

Avisas politiske ståsted er liberal, med en sosial profil.

Dagbladets lesere er overrepresentert i de moderne segmentene med høyere utdannelse og medieforbruk enn gjennomsnittet. De er også over gjennomsnittlig interessert i stoffområder som politikk, reise, forbrukerstoff, helse og samliv, skole, næringsliv, teater, film, litteratur og musikk.

Dagbladet er en av de avisene i Norge som har færrest fellelser i Pressens Faglige Utvalg de siste årene.

Print

Som tabloidavis kombinerer Dagbladet det spisse og det brede. Gjennom reportasjer og debattstoff skal vi være en sentral bidragsyter i det offentlige ordskiftet.

Dagbladet er uavhengig og maktkritisk, åpen, raus og tolerant når det gjelder menneskelige relasjoner og kulturelle uttrykk, og har brodd mot all form for moralisme og undertrykking.

Dagbladet står i en rasjonell tradisjon som legger vekt på at fornuft og det kunnskapsbaserte er en forutsetning for erkjennelse og utvikling.

De typiske Dagbladet-leserne er moderne og felleskapsorienterte, med høyere utdannelse og medieforbruk enn gjennomsnittet. De er over snittet interessert i stoffområder som politikk, forbrukerstoff, helse, samliv, film, bok, musikk og næringsliv.

Spesifikasjoner

Levering:

Innstikken leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Teknisk

Forside:
14 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK utgitt av... (navnet på utgiver av innstikket).

Påfølgende sider:
12 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK. Alle innstikk må godkjennes av Dagbladet på forhånd. Dummy sendes som pdf til Glenn Hagbru

Teknisk informasjon

Mange av Dagbladets innstikk blir trykt via annonseseksjonen, og skal sendes til oss. De tekniske spesifikasjonene vil til dels variere med formatene og med de trykkeriene som vi benytter. Be om nærmere informasjon fra Glenn Hagbru

Levering: Innstikkene må leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Avbestillingsfrist: Avbestilles instikket mindre enn 30 dager før bestilt dato, faktureres 50%

Salgs- og leveringsbetingelser for innstikk i Dagbladet

Betingelsene gjelder distribusjon av trykksaker (nedenfor kalt Innstikk) som bilag til Dagbladet.

Kunden besørger produksjon og trykking av bilaget ved eksternt trykkeri eller byrå og leverer bilaget til trykkeri, klargjort for distribusjon.

Dagbladet forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres med avisen. Innstikk skal godkjennes av redaksjonen og dummy på Innstikk må sendes som pdf på mail til: [email protected] eller i printversjon til: Dagbladet, Karvesvingen 1, 0579 Oslo att: Glenn Hagbru. Dummy må være være oss i hende senest 24 timer før trykkstart av istikket.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot norsk lov, er villedende eller inneholder noe som Dagbladet mener strider mot moral og god tone.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avislignende trykksaker som av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet.

Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes ”ANNONSEINNSTIKK til Dagbladet – utgitt av kundens navn/firmanavn” med 14 punkt skrift. Dersom Innstikk skal finansieres ved salg av annonser i bilaget, skal dette forhåndsgodkjennes skriftlig av avisen. (Tilleggsdokument til salgs- og leveringsbetingelsene).

Ved salgs og markedsføring av innstikket skal salgs og markedsføringstiltak som inkluderer Dagbladet sin logo eller uttalte merkenavn, godkjennes av Dagbladet sin markedsavdeling.

Innstikk må leveres senest 3 virkedager før avtalt distribusjonsdato til de trykkeriene som trykker Dagbladet.

Leveransen skal merkes:

Avisens navn.

Kundens navn

Innstikkets navn

Avisens navn

Opplag

Distribusjonsdato

Hver pall skal merkes med totalt antall paller og antall eksemplarer pr. pall.

For eksempel ”Pall 1 av 5”

Avsender (trykkeri/byrå med telefon/faks)

Innstikk til Dagbladet leveres følgende steder:

Media trykk, Oslo, Sandakerveien 121, 0484 Oslo

Media Norge trykk, Bergen, Janaflaten 24, 5179 Godvik

Polaris Trykk, Trondheim, Industriveien 13 Heimdal, 7080 Heimdal

Polaris trykk, Harstad, Stangnes, 9400 Harstad

Opplagsfordeling fås ved henvendelse Glenn Hagbru.

Skal Dagbladet stå for trykkingen av bilaget må det avtales med kontaktpersoner på Dagbladet`s annonsedesk hvem som leverer matr. elektronisk. Dette er kunden som står ansvarlig for.

Innstikk må leveres i legg, uten strikk, hyssing eller plast/kartong, pakket på pall. Leggenes tykkelse skal være minimum 8 cm og maksimum 12 cm uansett bilagets tykkelse. Dersom avisen påføres ekstra arbeid på grunn av ikke foreskrevet pakking eller dårlig pakking, belastes kunden merkostnadene i tillegg til distribusjonsprisen.

Se for øvrig beskrivelse fra vår trykkleverandør hva gjelder formater og garantier.

Dagbladet forbeholder seg rett til å flytte avtalt distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i bilaget ikke er datobestemt. Kunden vil motta beskjed om flytting på forhånd. Flytting av distribusjonsdato gir ikke kunden rett til prisreduksjon. Kunden har rett til avbestilling eller flytting av avtalt distribusjonsdato dersom dette finner sted minst 30 virkedager før avtalt distribusjonsdato.

Ved avbestilling etter fristen faktureres kunden 50%. (Gjelder hvis ikke annen avtale er signert)

Ved produksjonsproblemer vil hovedavisen ha prioritet. Det betyr at ved produksjonsforstyrrelser kan det besluttes å sende avisene ut uten innstikk.

Får avisen problemer med å gjennomføre en innrykning på bestilt dag/dato, kan avisen forbeholde seg retten til å forskyve innrykningen.

Må opplagsavdelingen øke opplaget i hovedavisen fra det normale p.g.a. endret nyhetsbilde og innstikkopplaget dermed blir for lite, gir ikke det grunnlag for reklamasjon. Dette gjelder også ved omtak.

Dagbladet har intet ansvar for feil i Innstikk eller avvik fra opprinnelige godkjent dummy, og dens konsekvenser.

Distribusjon av 95% eller mer av bestilt opplag regnes som full distribusjon.

Ved distribusjon av mindre enn 95% av bestilt opplag yter Dagbladet etter skjønn en prisreduksjon som svarer til den forringede verdi av distribusjonen.

Dagbladet sitt ansvar er i alle tilfeller begrenset til den avtalte pris for distribusjonen og omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.

Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift.

NB! For nærmere beskrivelse av standard normer for pakking og levering av innstikks materiell ta kontakt med Glenn Hagbru på telefon: 945 21 054 eller [email protected].

Frode Hansen

Kjære annonsør,

Når du velger Dagbladet, velger du å annonsere i en av Norges største og mest fremoverlente aviser. Dagbladet er en avis i kraftig vekst, og i en tid der stadig flere medier låser innholdet bak betalingsmurer, er Dagbladets mål å bli størst i Norge på mobil. Dagbladet har både enorm trafikk og kontroll over egen data. Vi kan tilby et trygt, relevant og redaktørstyrt miljø.

Frode Hansen

Sjefredaktør, Dagbladet

Nøkkeltall

Dekning totalt

2.2 mill
Ukentlige lesere
47 %
Kvinner
53 %
Menn

Alder

4%

12 – 19 år

30%

20 – 39 år

37%

40 – 59 år

29%

60 år +

Lesernes interesser

84 %
Helse
82 %
Personlig økonomi
84 %
Mat og drikke
81 %
Reiser og ferier
72 %
Mosjon og trening
67 %
Oppussing og vedlikehold av bolig
56 %
Elektronikk
38 %
Bil og motor

Kilde: Kantar Forbruker & Media - Q4 2023